„MSP100“ Expo 2023 Razvoj Ljudi ↔ Razvoj MSP“

„MSP100“ Expo 2023 Razvoj Ljudi ↔ Razvoj MSP“

od
129 129 people viewed this event.

Konferencija-izložba o potencijalu i potrebama MSP za doprinos održivom razvoju Srbije.

Učesnici: „MSP 100“ selektovani po unapred jasno definisanim kriterijumima doprinosa konkurentnosti, inovativnosti i održivosti srpske privrede uz visoke performanse rasta i produktivnosti i etičnost u poslovanju. Učešće je besplatno i po pozivu – selekciju radi CEVES tim.  Prošlogodišnji spisak „MSP100“ dopunjava se novim firmama koje ispunjavaju kriterijume, preporukama koje prošlogodišnji MSP100 budu dali za snažne, sebi slične, napredne i etične firme (uz proveru zadovoljavanja minimalnih kvantitativnih uslova). Izuzetno kvalitetnim organizacijama MSP ekosistema, firme koje učestvuju u razvoju znanja i kapaciteta MSP-ova, konsultanti iz oblasti digitalizacije, finansija, marketinga, HR i pružaoci drugih stručnih usluga.

Više informacija na https://msp100.rs/program/

Da bi ste se registrovali za ovaj događaj molim posetite sledeći URL:

 

Datum i vreme

09.11.2023 | 09:00
 

Kategorija događaja

Delite događaj