Modelart Arhitekti

Filipa Višnjića 2V 1/1, 21000 Novi Sad, Srbija


Naš rad se zasniva na konstantnom istraživanju i eksperimentisanju kroz sve faze rada na projektu. Arhitekturu smatramo procesom, koji se ne završava realizacijom tj. izgradnjom, nego se nastavlja kroz život objekta i interakciju sa korisnicima.

Poziv

Email

Sajt