FlipUp

Pritisnite i podignite poklopac, uključite se i onda lagano zatvorite. Zvuči jednostavno, baš zato što to i jeste. Ideja je da utičnice uvek budu ispod stola i da poklopac, u oba slučaja, kada je uređaj u upotrebi i kada nije, bude zatvoren.
Ne samo da su utičnice ispod stola, pored kablova, već se pojavljuju samo kada su potrebne.
Idealan je za kancelarijske i za stolove u salama za pregovore, ali, takođe, i za viseće delove kuhinja.