Kontakt

Virtual Digital Innovation d.o.o. je kreativna digitalna agencija čiji je rad koncipiran na primeni inovativnih tehnologija u digitalnom marketingu.
Jedina agencija iz Jugoistočne Evrope koja je razvila sopstveno rešenje za automatizovano vođenje i monitoring Google profila preduzeća i to bez ikakvih ograničenja.
Akcenat produkcije stavljen je na VR (Virtual reality), AR (Augmented Reality), MR (Mixed reality), 360 object (product photo) i interatkivni 360 video.

Pratite nas :