Politika privatnosti

Ko smo mi

Virtual Digital Innovation doo, Ranka Tajsića 12, 11000 Beograd, info@dpv.rs obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Virtual Digital Innovation doo prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
 • Ime i prezime
 • Naziv i adresa firme u kojoj radite
 • Email adrese
 • Brojevi telefona i fax-a
 • Matični broj firme i PIB firme
 • Delatnost i poddelatnos firme
 • Radno vreme firme
 • Pozicija u firmi
 • Titula
 • Odgovorno lice u firmi i kontakt osoba sa firmom
 • Linkovi do društvenim mrežama, google biznis naloga i web sajta firme
 • Logo i fotografije firme i ostale fotografije koje nam dostavite
 • Dokumenta i video materijale koje nam dostavite

Svrha obrade i pravni osnov

Virtual Digital Innovation doo koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Komunikacija sa korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga
Druge svrhe
 • Upis u direktorijum
Virtual Digital Innovation doo podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
 • Pristanak
 • Zaključenje ili izvršenje ugovora
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Virtual Digital Innovation doo  ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Virtual Digital Innovation doo štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita

VIrtual Digital Innovation doo čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   5 godina

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Virtual Digital Innovation doo ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Virtual Digital Innovation doo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Virtual Digital Innovation doo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Virtual Digital Innovation doo na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Ranka Tajsića 12, 11000 Beograd, office@dpv.rs

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.