Marketing strategija

Marketing strategija zahteva holistički pristup upravljanju svim marketinškim aktivnostima pod kojim se podrazumeva kontinuirani proces prilagođavanja potrebama kupaca. Definiše se kao aktivan proces određivanja i vođenja marketinških aktivnosti prema marketing ciljevima ili promenama nastalim u okruženju.