Sakupljac sena – Sunce

Sakupljači sena „SUNCE“ su namenjeni kako za sakupljanje tako i za rastresanje i prevrtanje pokošene travne mase, čime se skraćuje vreme prosušivanja. Zbog dobrog kopiranja tla pogodni su za korišćenje na svim terenima, a zahvaljujući jednostavnoj i snažnoj konstrukciji veoma su laki i pouzdani za korišćenje.
Prednosti:
– Snažna konstrukcija
– Mogućnost sakupljanja sena u jedan, dva ili više redova u zavisnosti od količine travne mase
– Niska potrošnja goriva – ne koristi kardansko vratilo
– Minimalno održavanje