Sanacija komunalne kanalizacione mreže CIPP metodom

Relajning je proces sanacije na licu mesta oblaganjem cevi sa unutrašnje strane (CIPP) bez potrebe za bilo kakvim iskopavanjem. Početna ili završna tačka može biti šaht, kontrolna rupa ili otvor za čišćenje ili otvorena cev. Ova metoda uspešno sanira sve vrste cevi bilo da su postavljene na pravcu (od šahte do šahte) što je slučaj sa komunalnom mrežom bilo da se radi o kućnim instalacijama koje sadrže krivine od 90 stepeni. Osnovni uslov je da postoji dovoljno prostora za postavljanje opreme.