Saobraćajni znakovi

Saobraćajni znakovi su izrađeni u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji, Službeni Glasnik Republike Srbije broj 85, BS06 I OP01.
Podloga saobraćajnog znaka se izrađuje od legure aluminijuma oznake EN AW 3005 WG-C4S H42. Debljina alumijumskog lima koji se koristi za izradu podloge iznosi 1,75mm ili 2mm (shodno tehničkom uputstvu). Lice podloge je ofarbano bezbojnim lakom oznake 2931, a poleđina u tamnosivom tonu RAL oznake 7043. Svi saobraćajni znakovi se, zbog povećenja čvrstine, izrađuju sa povijenijm (apkantovanim) ivicama duž celog obima.