Specijalna vozila za održavanje kanalizacione mreže

Kanalizaciona mreža, koja čini glavnu komponentu kanalizacionog sistema, definisana je kao konglomeracija cevi i kanalizacije koje zajedno rade na prikupljanju i odvođenju otpadnih voda od stanovništva ili industrijskih centara u postrojenja za prečišćavanje. U postrojenju za tretman otpad se tretira kako bi se sprečilo širenje bolesti pre nego što se vrati u životnu sredinu. Specijalna vozila za održavanje mreže imaju ulogu da se ovaj proces odvija neometano.

Korekt Company nudi veliku gamu specijalnih vozila i shodno vašim potrebama napravićemo konfiguraciju vozila koja Vama najviše odgovara. Ovde možete videti neke osnovne modele i konfi