Virtuelizacija proizvoda

Predstavljanje vašeg proizvoda na interaktivan način ključan je iskorak ka realizaciji prodaje.
Nepregledan niz istovetnih koncepata vizuelne prezentacije proizvoda doveo je do toga da su posetioci sajtova i web prodavnica jednostavno oguglali i to ima značajan negativan uticaj na proces njihove konverzije u kupce.
Da biste proizvode iz vaše ponude prezentovali na pravi način, potreban je drugačiji, inovativan pristup u privlačenju pažnje.
Naše VR rešenje za detaljno 3D prikazivanje proizvoda razbija optičku monotoniju prodaje robe, podstiče posetioca da se dodatno zainteresuje za proizvod i da se odluči na kupovinu.VR rešenje za 3D interaktivnu prezentaciju bilo kog fizičkog proizvoda iz vaše web ponude
Potencijalni kupac na jednostavan način može da rotira sliku proizvoda oko svoje ose, uveličava je ili smanjuje
Klikom na obeležene info tačke (hotspotovi), posetilac pristupa detaljnijim informacijama o proizvodu
Informacije o proizvodu mogu biti prezentovane u bilo kojoj digitalnoj formi (tekst, PDF, statične slike, multimedijalni sadržaj)
inicijalno upoznavanje sa proizvodom je gotovo momentalno, a veoma temeljno, što garantuje zadržavanje pažnje budućeg kupca
dostupan na bilo kom mobilnom uređaju ili računaru