Yield Manager

Yield Manager je modul kreiran da omogući hotelima dinamičan rad sa cenama u zavisnosti od ponude i potražnje gostiju. Yield manager omogućava jednostavne izmene cena za sve smeštajne jedinice po danu za celu godinu. Kreira se više nivoa cena od najniže do najviše.