Program podrške digitalnoj transformaciji iz oblasti veštačke inteligencije (AI) 2023

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) u saradnji sa Ministarstvom privrede RS upućuje javni poziv kompanijama da apliciraju za novi „Program podrške digitalnoj transformaciji iz oblasti veštačke inteligencije (AI) za mikro, mala i srednja preduzeća 2023“ i da uz asistenciju sertifikovanih konsultanata za veštačku inteligenciju unaprede poslovanje uvođenjem savremenih digitalnih alata. Pravo učestvovanja imaju sve kompanije koje imaju između 5 i 249 zaposlenih, a ispunjavaju i ostale uslove detaljno objašnjene sa sajtu CDT-a.

Učesnici u konsultantskom programu dobijaju izuzetne pogodnosti kao što su:

Besplatna izrada Ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti

Rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz veštačku inteligenciju

Bespovratna subvencija Centra za digitalnu transformaciju do 12.000 EUR kojom se, zapravo, izjednačava iznos koji je sama kompanija spremna da investira u svoju digitalnu transformaciju.

Verifikacija samog procesa implementacije rešenja – nakon što je strategija usaglašena i dogovorena između kompanije i konsultanta – od strane iskusnih konsultanta.

Više informacija o programu pročitajte OVDE.

Najnovije na
Digitalnom Privrednom Vodiču