Blok TB 25 Optim

NEXE cigla je kombinacija prirodnih elemenata zemlje, vode, vazduha i vatre.
Glavna prednost svih blokova od cigle je njihova jednostavna primena, zbog čega su cigle toliko popularne, ali postoje i brojne druge prednosti: visoka čvrstoća proizvoda, laka zamena i rekonstrukcija, dobra izolaciona svojstva, odlična svojstva paropropusnosti, odlična otpornost na vatru, prirodni materijal, mogućnost upotrebe i ekonomičnost.
Cigla ne sadrži nikakve aditive i omogućava „zelenu gradnju“ u pravom smislu te reči.
Živeti sa glinom znači živeti sa prirodom – zdravo, efikasno i dugotrajno.