BRODISAN MM 25

Brodisan MM 25 je vrlo efikasno sredstvo za opštu upotrebu i namenjen je za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima i javnim objektima!