Channel Manager

HSS Channel manager je modul koji omogućava objektu da pored svog web sajta centralizovano upravlja dodatnim kanalima prodaje kao što su: Booking.com, Expedia, AirBnB, HRS, HotelBeds, Travco, Trip.com, GDS… i mnogi drugi. Kroz jedan sistem vi upravljate rezervacijama, cenovnicima i slobodnim kapacitetima, postavljate restrikcije prema svim kanalima istovremeno. Dozvolite sebi da prodajete vaš smeštaj na preko 100 kanala bez straha od overbooking-a i problema sa paritetom cena.

Povežite cene na svim kanalima prodaje sa predefinisanim kalkulacijama za različite tipove cenovnika.