Digitalna akademija

Digitalna akademija je interaktivna platforma namenjena edukaciji prevashodno vlasnika i menadžera u mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji, koji žele da unaprede svoja znanja i veštine iz domena digitalne transformacije.
Digitalna akademija korisnicima nudi 4 programa:
· Osnove digitalne transformacije
· Digitalni marketing
· Poslovni modeli i inovacije
· Poslovanje orijentisano ka korisniku