Hemutin ® CTC

Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, (Infekcije respiratornog sistema, Infekcije gastrointestinalnog sistema, Infekcije urogenitalnog sistema). Hemutin® CTC se daje umešan u hranu, tokom 7 do 10 dana.