Kontrola brojnosti komaraca

Vrši se kroz tri povezana procesa: monitoring -kontrola larvi komaraca – kontrola odraslih komaraca.
Suzbijanje ili kontrola larvi i odraslih komaraca se vrši uređajima sa zemlje i iz vazduha, biološkim i hemijskim preparatima na staništima karakterističnim za razvoj komaraca.