Kotrljajni ležaji

Kotrljajni ležaji su mašinski elementi koji predstavljaju pokretnu vezu između delova mašina. Osnovna funkcija im je da prenesu opterećenja sa pokretnih delova mašine na nepokretne delove.