Kućišta i ležajne jedinice

Raznolikost oblika i tipova kućišta omogućava montiranje ležaja u horizontalnom i vertikalnom pravcu (široka primena u poljoprivredi i sl.), kao i u teškim industrijama (dvodelna kućišta).