Pomerljiva freza

Pomerljive freze spadaju u grupu lakših freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Zahvaljujući mogućnosti pomeranja u desnu stranu, ove freze omogućavaju obradu zemlje blizu biljke, bez opasnosti da traktor ošteti grane, lišće i ostale delove biljke. Ove mašine se proizvode u dve klase, i to: B35 (za lakše radne uslove) i B55 (za srednje zahtevne radne uslove).
Prednosti:
– Bočno pomeranje
– Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući optimalnoj konstrukciji
– Visok kvalitet motičica
– Visoka pouzdanost