Poslovna strategija

Strategija poslovanja predstavlja skup odluka kojom se daje pravac rasta i razvoja kompanije na domaćem i međunarodnom tržištu. Strategija često zahteva značajnu promenu organizacije i predstavlja racionalnu reakciju na događaje u okruženju. Svrha strategije je usmeravanje poslovnih aktivnosti, alokacija resursa i stvaranje održive konkurentske prednosti.