Stubovi tipa „CRS“ – Čelični cevni segmentni stubovi

Stubovi tipa „CRS“ – Čelični cevni segmentni stubovi izrađeni od cevnih profila i čeličnog lima. Proizvode se u dve osnovne varijante, zavisno od načina ugradnje – tip CRS-A, sa anker pločom (ugradnj a preko ankera koji su prethodno ubetonirani) ili tip CRS-U, tzv ,,ukopavajući“, kod koga se deo stuba ukopava u temelj., prilikom izrade i betoniranja temelja