Stubovi tipa“VRS»- Čelični konusni poligonalni stubovi

Stubovi tipa“VRS»- Čelični konusni poligonalni stubovi izrađeni iz jednog komada uzdužnim zavarivanjem, iz jednog komada, bez nastavaka. Proizvode se u dve osnovne varijante, zavisno od načina ugradnje – tip VRS-A, sa anker pločom (ugradnj a preko ankera koji su prethodno ubetonirani) ili tip VRS-U, tzv ,,ukopavajući“, kod koga se deo stuba ukopava u temelj., prilikom izrade i betoniranja temelja.