Unapređenje prodaje

Unapređenje prodaje u strateškom smislu obuhvata sve napore koje kompanija sprovodi sa ciljem povećanja sveukupnog profita i najčešće obuhvata definisanje ciljeva i planova prodaje kao i upravljanje aktivnostima i rezultatima prodaje.