Univerzalni mulčar

Upotrebljavaju se za mulčiranje biljnih ostataka u poljoprivredi (kukuruzovina, slama, suncokret, zelenih biljnih ostataka), komunalnim površinama (pored puteva, železnica, infrastukturnih objekata, vodotokova i jarcima), voćarstvu i vinogradarstvu (grane, loze i travu) i za čišćenje pašnjaka. Previđen je za drobljenje granja debljine do 6 cm.
Miran rad omogućava elektronski balansiran rotor sa rasporedom čekića koji omogućava izuzetno lak rad rotora. To takođe, omogućava manji izvor vibracija i minimalne deformacije, što produžava životni vek mulčara.