Uređaji za praćenje, montažu i demontažu ležaja

Uređaji za praćenje, montažu i demontažu ležaja omogućavaju pravilnu montažu i demontažu ležaja, kao i praćenje njihovog rada i signalizaciju za pravovremenu zamenu.