Zaštitna radna odeća (kategorija zaštite II)

Jugotex proizvodi zaštitnu odeću sertifikovana prema EN 11611 standardu koji je tu da obezbedi zaštitu zaposlenom od manjeg prskanja rastopljenog metala, kratko vreme kontakta sa plamenom, zračenje veće količine toplote oslobodjene iz električnog luka koji se koristi za zavarivanje i srodne procese, minimizira mogućnost strujnog udara usled kratkotrajnog, slučajnog kontakta sa električnim provodnicima pod naponom.
Nošenje vatrootporne odeće može pomoći/sprečiti ozbiljne povrede ili smrt u slučaju požara ili eksplozije. To je važan izbor za radnika koji je izložen vatri ili toploti, pri radu u industrijama
kao što su naftna i gasna, zavarivanje i livnice.