Sekretarijat za privredu grada Beograda raspisao je javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava

Sekretarijat za privredu grada Beograda raspisao je javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava – dotacija, dobrovoljnim i nevladinim nedobitnim organizacijama za sufinansiranje dela troškova radi organizacije kongresa, manifestacija, edukacija u oblasti turizma, izložbi, kao i unapređenja programa korišćenjem informacionih tehnologija u turizmu na teritoriji grada Beograda u 2023. godini.

Konkurs će biti otvoren do 21. aprila 2023. godine.
Javni konkurs sa prijavom može se naći na sajtu Grada Beograda.

LINK
https://beograd.pks.rs/vesti/sekretarijat-za-privredu-grada-beograda-raspisao-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-kongresnog-turizma-8138